Strategier

Strategi for Moss MC-klubb 2022-2023

Lage bedre bane for
barn og para-utøvere

Støtte ovegangen til
elektriske kjøretøy
innen motorspor

Utdanne flere

sikkerhetsledere
og aktivitetsledere

Bedre klubbens profil
på sosiale media

Videreutvikle lokaler
og lagringsmuligheter

Øke aktivitet tilpasset
medlemmenes ønsker